Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı

Orhun Erel, 22 Mayıs !985 İstanbul doğumludur.

Sırasıyla, Saint Benoit Fransız Lisesini 2004, Yeditepe Ünv. Fransızca Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişikiler bölümünü 2010, Galasaray Ünv. SBE Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 2013 yıllarında bitirmiştir. Halen Marmara Ünv.SBE Genel Gazetecilik Doktora Programına devam etmektedir.

Bu zaman süresinde 2008 Radikal Gazetesi Dış Haberler Servisi, 2009 Doğan TV Center A.Ş. Kanal D Haber Servisi, 2011 3 Seas Capital Partner Araştırma Departmanı ve 2013 Milliyet Gazetesi Dış haberler servislerine görev yapmıştır.

Türk-Avrupa Siyaset tarihi, Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası, Basılı ve Görsel Medya takibi, Spor-aktüalite ve bu konuları içeren matbuat ve tiyatro, müzik, diğer sanat dalları ile ilgili çalışmaları takip etmek uğraşları arasındandır.

Görsel ve yazılı medya, sanat faailiyetleri, siyaset ve dış ilişkiler hizmet verdiği ana iştigal konularıdır.