Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı

Yönetimsel Eğitimler

 • İşyerinde içsel zeka ve kişisel gelişim uygulaması
 • Eğiticinin eğitimi ve eğiticinin kendini eğitme eğitimi
 • Liderliğin alfabesine giriş
 • Etkili iletişim ve olumlama teknikleri, kişinin iş imajı
 • Problemlerin teşhisi, çözümü ve zamanın efektif kullanımı
 • Satış ve satış sonrası başarının anahtarları
 • Ekip kurma, takım oyunu ve yönetim becerileri
 • Girişimcilik becerileri ve yol haritası I
 • Yönetim becerileri geliştirmede ki liderlik ekipmanları
 • Satışta müşteri ile ortak olabilmenin yolları
 • Sürdürebilinir başarının 10 ipucu
 • Etkili satış eğitimi, müşteri ile ortak olmak
 • Farklı kişilik özelliklerine yönelik liderlik eğitimi
 • Müzakere becerileri ve zor durumlarda zor insanlarla çalışmak
 • Satış geliştirme ve pekiştirme stratejileri
 • Girişimciliğe başlangıç II
 • Takım ruhu geliştirme
 • Genel NLP
 • Yalın Üretim
 • Yalın Yönetim

Yönetim Eğitimleri

 • Talep Tahmini
 • Depo Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Malzeme İhtiyaç Planlama ve Stok Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Kapasite ve İşgücü Planlama
 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik ve Etkin Yönetim
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Ekip Liderliği Eğitimi
 • Üst düzey yönetici Asistanlığı
 • Yabancı dil Eğt.
 • Uluslararası Muh. Stand. Eğt.
 • Sabit Kıymet Muh. Eğit.

Endüstri Eğitimleri

 • 5S
 • Kaizen
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Verimlilik Arttırma
 • 6 Sigma
 • Design FMEA
 • Proces FMEA
 • SPC Uygulamaları
 • İstatiksel proces kontrol eğt.
 • Deney tasarımı eğt.
 • Ölçüm sistemleri analizi Eğt.
 • 4.0 akıllı taşıyıcılar
 • Robot programlama/bakım

Satış Pazarlama

 • Satışta pratik prim ve kota kurguları ve yönetimi
 • En sık karşılaşılan pazarlama sorunları için sayısal yöntem ve teknikler
 • Türk tipi patron, lider koç
 • Satış mühendisleri için ikna odaklı sunum, davranış biçimi ve iletişim
 • Mühendisler için pazarlama vizyonu ve en etkin pazarlama teknikleri
 • Satınalma için gerekli onyedi teknik
 • Mühendislik şirketlerinde en sık karşılaşılan elli satış sorunu ve çözümler
 • Dış Ticaret eğitimleri,teşvikler

Teknik Eğitimler

 • Pnömatik
 • Hidrolik
 • PLC
 • Kalibrasyon Eğitimi
 • İzometrik Tolerans
 • Mesleki Yeterlilik Eğitimi
 • Planlı Bakım
 • Montaj
 • Üretim İzleme, planlama ve üretim iyileştirme
 • Etkin ve verimli tahribatsız muayenenin kullanımı
 • Stok yönetimi
 • Forklift, taşıma Eğtm.

Kişisel Gelişim

 • İletişim Teknikleri
 • Takım çalışması
 • Zaman Yönetimi
 • Stress Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Müzakere teknikleri
 • Etkili sunuş teknikleri

İnovasyon Eğitimleri

 • Yapayzeka teknikleri
 • Analitik 3.0 çözümleri
 • Algoritma geliştirmek
 • İnovasyon yönetimi
 • Fikir geliştirme
 • Büyük veri pazarlaması
 • Ar-Ge yönetimi
 • Bulanık mantık (yönetim,Üretim,Proses)