Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı
 •  Firma sahiplerine özel, tamamen bireysel, sıradışı saatler dâhil, firma dışı mekânlarda, yüz yüze ve mutlaka yüzde yüz ketumiyetle;

 •  Kendi işinde işveren ve en yetkin tek yetkili olabilmenin sırları

 •  Formel ve informel iş akışında sorumluluk ve yükümlülük alabilir yetkin yetkilileri seçebilmek için doğru bilinen yanlışlar ve yanlıştan çıkmak için yapılan yanlışlar

 •  İş hayatı, sosyal hayat ve aile hayatı bütünlüğünün kaçınılamazları

 •  İş sahibinin; işinin hayatındaki ve hayatının işindeki yeri neden ne kadar ve nasıl olması gerektiğinin, kişiye ve işine özel doğru belirlenmesindeki tüm zamanlar için geçerli, vazgeçilemez gerçekleri

 •  Belli dönemler için, yönetimin sırayla aileden yetkili değiştirdiği, yine aynı aile şirketlerinin görünen ve görünmeyen sorunları

 •  Henüz firma sahibi değilken, bir işe ve kuruluşuna karar vermek

 •  Olan işini kapatma kararını almak

 •  İşi büyütmek ve veya başka konulardaki işleri de yapmaya karar vermek

 •  Firma sahibinin toplam kalite amaçlı taşıdığı görünmez roller

 •  Kendi işinin önderi ve işinde lider olmak

 •  Firmanın içinde ve dışında yönetici-işveren, önder-lider algısı oluşturmak, oluşturulan algıyı yönlendirmek, yönetmek, denetlemek ve gerekli hâlde de değiştirebilmek

 •  Ve iş sahibinin bildiği veya bilmediği, fark ettiği veya etmediği kendisine ve işine özel konuları, özellikle ve sadece kendisiyle konuşarak belirlemek

 •  Firmanın yöneticileri ve tüm çalışanlarıyla bütününe özel;

 •  Bağımlı piyasadan ve piyasa bağımlısı olmaktan kaynaklanan olası bütün risklerden uzaklaşabilmek için, firmayı piyasalarda özellikli kılacak hizmet içi eğitimler vermek

 •  İş konusuna yönelik piyasalardaki arz/talep dengesini analiz ederek, firma hizmetlerini müşterilerin özel koşullarına göre uyarlamak

 •  Firmanın belirlenen sabit ve değişken ihtiyaçlarına göre, tüm çalışanlarına özel ve genel eğitimler vermek

 •  Çalışanların; istek, eleştiri, görüş, öneri, şikâyet ve sorunlarını dinleyerek, çözüm yolları geliştirmek

 •  Başarılı ve sürdürülebilen bir toplam kalite için; tüm firma çalışanlarını, hizmet içi ve dışı farklı etkinliklerle kendilerini tatmin edebilecekleri konu ve konumlarda rollendirerek, özel bir aidiyet oluşturmak

 •  Çalışan her kişinin kendi değer ve özelliklerini koruyabileceği ve kendisini ifade edebileceği bir beraberliğin, birlik ve bütünlüğün dinamiklerini kalıcı kalitelerle oluşturarak, firma imajını kendi içinde ve dışında güçlü kılmak

 •  Yetenekleri keşfetmek, yönlendirmek ve gelişmelerini sağlamak

 •  Firma yönetici ve çalışanlarının, kendilerinin ve firmanın geleceğinin ortak süreç-sonuç olgusunun sebeplerini doğru algılamalarını sağlamak

 •  Davranış yönlendirimi, yönetimi ve denetimi için motivasyon seminerleri düzenlemek

 •  İş dünyası ve dışındaki, özellikle de birbirini tetikleyen sorunları çözmek, daha da öncesinde olası sorunlardan uzak kalabilmek için; bilinen temel ve geçerli en son yöntemleri uygulamak