Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı

Faaliyet Eğitimleri

 • İşyerinde mavi-beyaz-gri yaka uygulamaları
 • Eğitim sorumluları, eğiticinin eğitimi
 • İhracat Operasyon Uzmanlığı
 • Menşe
 • Tareks uygulamaları,teknik düzenleme mevzuatları
 • Egzos tahliye sistemleri baca yangınları bilgilendirme eğt.
 • Otomotiv sanayinde iş sağlığı ve güvenliği uygulama eğit.
 • Ar-ge projeleri, ar-ge tasarım merkezlerinde mali uygulamalar
 • Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlama Eğt. (ATEX)

Yönetim Eğitimleri

 • Talep Tahmini
 • Depo Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Malzeme İhtiyaç Planlama ve Stok Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Kapasite ve İşgücü Planlama
 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik ve Etkin Yönetim
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Ekip Liderliği Eğitimi
 • Üst düzey yönetici Asistanlığı
 • Yabancı dil Eğt.
 • Uluslararası Muh. Stand. Eğt.
 • Sabit Kıymet Muh. Eğit.

Endüstri Eğitimleri

 • 5S
 • Kaizen
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Verimlilik Arttırma
 • 6 Sigma
 • Design FMEA
 • Proces FMEA
 • SPC Uygulamaları
 • İstatiksel proces kontrol eğt.
 • Deney tasarımı eğt.
 • Ölçüm sistemleri analizi Eğt.
 • 4.0 akıllı taşıyıcılar
 • Robot programlama/bakım

Hukuk Eğitimleri

 • Rekabet hukuku Eğitimi
 • İşçi-İşveren Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • IPA II Rekabetçi sektörler

İSG Eğitimleri

 • İlk Yardım
 • Yangın
 • Sivil Savunma
 • Güvenli Sürüş ve stres yönetimi
 • Ergonomi

Kişisel Gelişim

 • İletişim Teknikleri
 • Takım çalışması
 • Zaman Yönetimi
 • Stress Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Müzakere teknikleri
 • Etkili sunuş teknikleri

Satış Pazarlama

 • Satışta pratik prim ve kota kurguları ve yönetimi
 • En sık karşılaşılan pazarlama sorunları için sayısal yöntem ve teknikler
 • Türk tipi patron, lider koç
 • Satış mühendisleri için ikna odaklı sunum, davranış biçimi ve iletişim
 • Mühendisler için pazarlama vizyonu ve en etkin pazarlama teknikleri
 • Satınalma için gerekli onyedi teknik
 • Mühendislik şirketlerinde en sık karşılaşılan elli satış sorunu ve çözümler
 • Dış Ticaret eğitimleri,teşvikler

İnsan Kaynakları

 • personel özlük işleri, sgk bordro uzmanlığı
 • iş hukuku insan kaynakları entegre yönetimi
 • yargıtay kararkarı ışığında işveren halkası
 • personel denetimleri hazırlık&aksiyon planları
 • İK süreçler kurulması&yönetimi
 • performans değerlendirilmesi
 • SGK ve KOSGEB teşvikleri
 • Kuşak Çatışmaları
 • Bireysel Emeklilik Sistemleri
 • Sanayi İşçiliği eğitimi

Teknik Eğitimler

 • Pnömatik
 • Hidrolik
 • PLC
 • Kalibrasyon Eğitimi
 • İzometrik Tolerans
 • Mesleki Yeterlilik Eğitimi
 • Planlı Bakım
 • Montaj
 • Üretim İzleme, planlama ve üretim iyileştirme
 • Etkin ve verimli tahribatsız muayenenin kullanımı
 • Stok yönetimi
 • Forklift, taşıma Eğtm.

Standart Eğitimler

 • İATF 16949 bilgilendirme
 • VDA 5
 • VDA 6.3
 • ISO 14001 :2015 çevre yönetim sistemi eğitimi
 • ISO TS 14001 bilgilendirme eğitimi
 • ISO 9001 :2015 kalite yönetim sistemi geçiş eğitimi
 • ISO 19011 iç denetçi eğitimi
 • OHSAS 18001 bilgilendirme eğitimi
 • Ürün kalite planlaması ve onaylama süreci
 • Kalite Belgeleri paket Eğt.
 • İSO 50001 enerji verimliliği
 • İSO 27001 bilgi güvenliği
 • Kişisel verilerin korunması kanunu
 • YYS hazırlık süreci
 • BEKRA önleme yönetmeliği eğt.
 • Çevre Eğt. Atık ve Doğalkaynak yönetmelikleri
 • ADR belge eğt. (Kimyasallar karayolu tşm.
 • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması
 • Kalitesizlik maaliyetleri uygulaması

İnovasyon Eğitimleri

 • Yapayzeka teknikleri
 • Analitik 3.0 çözümleri
 • Algoritma geliştirmek
 • İnovasyon yönetimi
 • Fikir geliştirme
 • Büyük veri pazarlaması
 • Ar-Ge yönetimi
 • Bulanık mantık (yönetim,Üretim,Proses)

IT Eğitimleri

 • Excell
 • Word
 • Power Point